• Saopštenje za javnost

  • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je povodom Međunarodnog dana djeteta upriličio druženje sa učenikom VI. razreda Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Amirom Kosićem.

  • Danas, 18. oktobra 2018. godine, u Vijećnici Grada Mostara je održan seminar povodom prezentacije novog Nastavnog plana i programa za predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj odobrenog za četiri pilot osnove škole u Mostaru, u organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara i Japanske agencije za međunarodnu saradnju, a uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo. Prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture isporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, ambasador Japana u BiH, Hideyuki Sakamoto, glavna savjetnica gradonačelnika Grada Mostara, Radmila Komadina, v.d. direktora Pedagoškog zavoda Mostar, dr. sc. Enisa Gološ, te direktor Zavoda za školstvo Mostar, Željko Ćorić.

  • Danas, 05. oktobra 2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je u okviru Svjetskog dana učitelja organizovalo prigodnu svečanost za učitelje, nastavnike, profesore i direktore, u Centru za kulturu Mostar. Program je svečano otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, te penzionisanim prosvjetnim radnicima u školskoj 2017/18. god. podijelio Zahvalnice za dugogodišnji, predani rad i doprinos odgojno-obrazovnom procesu.

  • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je uputio čestitku povodom Svjetskog dana učitelja:

Vijesti