Visoko obrazovanje i nauka

Vijesti iz sektoraPomoćnik za visoko obrazovanje

Dinka Lasić dipl. oec.

Stručni savjetnik za visoko obrazovanje

Velinka Gije dipl. iur.

Stručni savjetnik za visoko obrazovanje

Hilzema Tabaković mr.human.sc


Djelatnosti Sektora za visoko obrazovanje i nauku su:

  • Učestvovanje u implementiranju Bolonjskog procesa na visokoškolskim ustanovama iz nadležnosti Ministarstva;
  • Inoviranje baze podataka za visokoškolske organizacije na Sveučilištu i Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru;
  • Saradnja i realizovanje zakonskih propisa u vezi s djelovanjem, organizacijom i upisom studenata na visokoškolske ustanove;
  • Dopuna propisa o inspekciji u cilju preciziranja ovlasti inspektora u visokom obrazovanju;
  • Donošenje Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih akata;
  • Provođenje aktivnosti materijalne potpore za školovanje deficitarnih kadrova;
  • Ugovorno reguliranje subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata s područja kantona u studentskim domovima u Bosni i Hercegovini.