Kontakt ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

tel: 387 36 334-400

fax: 387 36 316-792

e-mail: monkshnk@tel.net.ba


Projekti