Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Potpisani ugovori za donaciju kompleta opreme za elektronske učionice u devet škola u HNK

  Datum obavijesti: 06/02/2019

  Danas, 06. februara 2019. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović je potpisao ugovore sa direktorima/icama devet škola sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona povodom doniranja opreme za  elektronske učionice u istim.

 • Uspješno održan šahovski turnir srednjih škola sa područja Grada Mostara

  Datum obavijesti: 02/02/2019

  Danas, 02. Februara 2019. godine, u hotelu Bristol u Mostaru, u organizaciji SK Mostar i SK Zrinjski, održan je šahovski turnir za srednje škole sa područja Grada Mostara. Turnir je otvorio i prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović.

 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR

  Datum obavijesti: 24/01/2019

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu članova  104. i 104a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 9.  Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola ("Službene novine HNK", broj 2/05, 5/05 i 7/07), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-98/19 od 15. 1. 2019. godine, objavljuje

 • Uspješno završen seminar „Transgeneracijski prijenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa“

  Datum obavijesti: 21/12/2018

  Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija-TPO i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK su 18. i 19. decembra organizovali dva jednodnevna seminara na temu „Transgeneracijski prijenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa“ za pedagoge i razrednike 8 osnovnih škola u kojima se realizuje projekat „Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje“, te za stručne savjetnice iz Pedagoškog Zavoda, Zavoda za školstvo Mostar i SOS Dječijeg vrtića Mostar, koje su uključene u program prevencije nasilja.

 • U Gimnaziji Mostar otvoren prvi STEM laboratorij za srednje škole u BiH

  Datum obavijesti: 20/12/2018

  U Gimnaziji Mostar je danas 20. decembra u sklopu projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“ koji finansira USAID agencija, a sprovodi organizacija Save the children, izvršena primopredaja vrijedne opreme i otvoren prvi STEM laboratorij za srednje škole u BiH.

 • Održan prvi tematski roditeljski sastanak na temu „Gdje nakon završene osnovne škole“

  Datum obavijesti: 07/12/2018

  U Herceg Stjepan Kosači u Mostaru je jučer, 06. decembra održan prvi tematski roditeljski sastanak za sve roditelje učenika završnih razreda Grada Mostara na temu „Gdje nakon završene osnovne škole“. Prisutnima se obratio i događaj otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, zatim glavna savjetnica Grada Mostara, Radmila Komadina, te rukovoditeljica GIZ projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, Isabel Rapp.

 • Izvršena primopredaja vrijedne opreme u Mašinsko-saobraćajnoj školi i Strojarskoj školi Fausta Vrančića u Mostaru

  Datum obavijesti: 06/12/2018

  J.U. Mašinsko-saobraćajnoj školi Mostar i Strojarskoj školi Fausta Vrančića Mostar je danas uručena kvalitetna oprema u vrijednosti od 10.383,84 eura po školi. Nova oprema je donirana od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ u cilju održavanja kvalitetnijeg nastavnog procesa i praktičnog učenja.

 • Predstavljena Komunikacijska strategija za srednje stručno obrazovanje u HNK

  Datum obavijesti: 05/12/2018

  Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Zgradi Vlade HNK predstavljena je Komunikacijska strategija za srednje stručno obrazovanje u HNK, izrađena u sklopu projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ). Prisutnima su se obratili ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović, te rukovoditeljica GIZ Projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, Isabel Rapp.

 • Održana evaluacijska konferencija Programa socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije

  Datum obavijesti: 03/12/2018

  Nakon dvogodišnjeg perioda implementacije Programa socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije, urađena je eksterna evaluacija sa ciljem utvrđivanja relevantnosti i uspješnosti Programa. Rezultati prezentovani na Evaluacijskoj konferenciji u Sarajevu su pokazali da su željeni efekti i ishodi postignuti.

   

 • Završena profesionalna obuka direktora/ica osnovnih i srednjih škola u HNK

  Datum obavijesti: 28/11/2018

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je u periodu od 20-23. novembra 2018. godine, uz podršku Misije OSCE-a organizovalo treću po redu obuku u školskoj 2018/2019. godini u cilju stručnog usavršavanja i izgradnje profesionalnih kapaciteta direktora/ica odgojno-obrazovnih ustanova u HNK.


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
 • U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI