Održana konferencija na temu Predstavljanje rezultata provedbe projekta „Bez predrasuda i stereotipa o Romima, njihovoj historiji i kulturi“

Datum objave: 21.06.2024

U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, uz podršku Misije OESS-a u BiH održana je konferencija na temu Predstavljanje rezultata provedbe projekta „Bez predrasuda i stereotipa o Romima, njihovoj historiji i kulturi“.Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK sistemski radi na provedbi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma (LAP) u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta, romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 2021-2024, koji je usvojila Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u oktobru 2020. godine.

U cilju utvrđivanja postojanja sadržaja koji se odnose na romsku historiju i kulturu, te uklanjanja eventualnih predrasuda i stereotipa o Romima iz udžbenika i nastavnih materijala, Ministarstvo je, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, provelo Projekat „Bez predrasuda i stereotipa o Romima, njihovoj historiji i kulturi“.

Tokom provedbe Projekta, Radna grupa, koju je imenovalo Ministarstvo, sačinjena od nastavnika i profesora razredne nastave iz škola s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, uradila je analizu udžbenika i nastavnih sadržaja iz nacionalne grupe predmeta, a rezultati iste su predstavljeni na ovoj Konferenciji.

Nakon niza sastanaka sa Radnim grupama i fokus grupama, koordinatorice projekta su prisutnima prezentirale osvrt na ciljeve, aktivnosti, metodologiju i matricu koja je bila osnov za analizu sadržaja iz udžbenika i popratnih udžbenika/nastavnih materijala, s posebnim osvrtom na rezultate dobivene samom analizom, te zaključke nakon fokus grupa i radionica.

Prisutnima su se, u ime saradnika na projektu, obratile predstavnica Misije OSCE u BiH, Sanja Arapović, mr. sc. Nefiza Dautović, članica Stručnog tima za monitoring i provedbu Lokalnog akcionog plana za Rome, te predstavnica Stručnog tima za monitoring i provedbu Lokalnog akcionog plana za Rome, Nina Puvača.

Imajući u vidu kako su upravo članovi Radne grupe/nastavnici i profesori dali značajan doprinos realizaciji ovog projekta, prisutnima su se obratile i predstavnice Radne grupe zadužene za analizu udžbenika i nastavnih materijala, Avemarija Mandić i Zineta Isić, te podijelile svoja dosadašnja iskustva s učenicima, kao i očekivanja vezana za sadržaje o Romima u udžbenicima i nastavnim materijalima.

Galerija

Projekti