Potpisan Memorandum o razumijevanju između Ministarstva i Nansen dijalog centra Mostar

Datum objave: 06.05.2024

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, prof. dr. Adnan Velagić i direktor Nansen dijalog centra (NDC) Mostar, Elvir Đuliman potpisali su Memorandum o razumijevanju s ciljem zajedničkog djelovanja na području obrazovanja.Resorni ministar zahvalio je direktoru Đulimanu na dosadašnjoj saradnji i podršci koju su pružali za unapređenje obrazovnog sistema. „Potpisivanjem ovog dokumenta nastavili smo saradnju s Nansen dijalog centrom Mostar, organizacijom s kojem je Ministarstvo već nekoliko godina realiziralo značajne aktivnosti. Siguran sam da će naša saradnja u narednom periodu biti još kvalitetnija i da će planirane aktivnosti doprinijeti podsticanju integriranog obrazovanja u našim školama“, kazao je Velagić.

Memorandum je osnova aktivnog djelovanja Ministarstva i Nansen dijalog centra Mostar za jačanje kapaciteta škola, kao i ostalih aktivnosti koje doprinose edukaciji nastavnog osoblja, podršci u radu učeničkih i roditeljskih vijeća. Svjesni važnosti kvalitetnog obrazovanja koji se temelji na poštivanju ljudskih prava, bez obzira na vjerske, političke, nacionalne, spolne pripadnosti, potpisnici Memoranduma će kao i do sada nastojati osnažiti saradnju u području obrazovanja, te obezbijediti kvalitetnije uvjete rada u školama.

Direktor Đuliman zahvalio je ministru Velagiću i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za dosadašnju saradnju i pružanje podrške u realizaciji dosadašnjih aktivnosti širom Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Potpisivanje Memoranduma i realizacija aktivnosti doprinijet će promoviranju kulture, tolerancije i poštivanja raznolikosti u školama, te važnosti zajedničkog djelovanja u oblasti obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Projekti