Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu i Preventivne epidemiološke mjere za škole u HNK

Datum objave: 01.09.2020

U prilogu se nalaze Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivne epidemiološke mjere za škole u HNK, Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK..

Dokumenti