RADIONICA ZA RODITELJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U HNK

Datum objave: 20.06.2019

U utorak, 18. 6. 2019. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar, te uz kontinuiranu podršku Misije OSCE-a u BiH, organizovalo radionicu za roditelje  svih osnovnih i srednjih škola u HNK.Cilj radionice prije svega bio je ukazati na važnost partnerskog odnosa roditelja i škole  u provođenju Indeksa inkluzivnosti, metodološkog koncepta za unapređenje učenja i učešća u pogledu inkluzivne kulture, politike i prakse u školama.

Kroz kontinuiranu dosadašnju saradnju proistekla su dva prioriteta iz razvojnog planiranja kao zajednička većem broju škola – smanjenje broja izostanaka i usaglašavanje kriterija ocjenjivanja.

S ciljem utvrđivanja uzroka, razloga i posljedica značajnog broja izostanaka i neujednačenog kriterija ocjenjivanja, prošle godine je na inicijativu Ministarstva, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo provedeno istraživanje u svim osnovnim i srednjim školama u HNK i urađena sveobuhvatna analiza podataka dostavljenih od strane škola.

U sklopu realizacije ove radionice, roditeljima, koje smatramo partnerima u odgoju i obrazovanju naših učenika, predstavnica Ministarstva prezentirala je analizu rezultata istraživanja o  izostancima i ocjenjivanju učenika.

Zatim su predstavnice Zavoda za školstvo i Pedagoškog zavoda prezentirale neke primjere dobre prakse tj. neke od aktivnosti koje su škole do sada poduzimale u vezi rješavanja ova dva pitanja. Nakon prezentacija otvorila se diskusija s roditeljima, a sa ciljem razmjene ideja za poboljšanje stanja u ova dva segmenta, te jačanja partnerstva između roditelja, škola i obrazovnih vlasti.

Pozivu na radionicu se nisu odazvali svi predstavnici roditelja i škole osnovnih i srednjih škola u HNK, što jasno pokazuje kako je potrebno uložiti dodatne napore u osiguravanje aktivnijeg učešća roditelja u životu i radu škole općenito, a samim tim i u njezinoj samoevaluaciji.

I pored manjeg odziva, otvorila se konstruktivna diskusija i ovom prilikom, predstavnici roditelja i škole naveli su nekoliko oblasti koje se trebaju unaprijediti ukoliko se želi poboljšati kvaliteta odgoja i obrazovanja u HNK, te izrazili spremnost dati svoj doprinos.  

Zaključci/preporuke koji su proistekli iz navedene konstruktivne diskusije su: potrebno je poboljšati komunikaciju na relaciji roditelj-dijete-nastavnik, uvesti inovativne metode rada u učionicu, modernizirati nastavne planove i programe, uvesti licenciranje nastavnika, te formativno ocjenjivanje djece, što bi poboljšalo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa u cjelini.

Galerija