Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2019/2020.

Datum objave: 13.06.2019

Na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednjih škola u školskoj godini 2019/2020., broj: 05-02-40-1556/19 od 3. juna 2019. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019/2020.Konkurs kao i plan upisa se može preuzeti u prilogu.

Dokumenti