Otvorena konferencija “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”

Datum objave: 16.04.2019

Danas, 16. aprila 2019. godine u Hotelu Mostar je otvorena dvodnevna konferencija „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II“. Prisutnima se obratio i konferenciju otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr.sc. Rašid Hadžović, zatim ADA program mendžerica za Jugo-istočnu Evropu, Monika Tortschanoff, menadžer programa i savjetnik za politike-Ambasada Švicarske, Almir Tanović, direktor Zavoda za školstvo, Željko Ćorić, direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, Enisa Gološ i Regionalna direktorica organizacije Care international Balkans, Sumka Bučan.Na konferenciji su prezentovani dosadašnji rezultati relevantnih istraživanja koje je Ministarstvo provelo u saradnji sa organizacijom „Snaga mladih“, a koji ukazuju da je broj slučajeva nasilja među srednjoškolcima, te konzumacija cigareta, alkohola i droga nažalost u porastu. Ministar Hadžović je kazao da je na osnovu rezultata istražvanja potreba za postojanjem sistemskog odgovora na probleme s kojima se mladi susreću neophodna, zbog čega je Ministarstvo odlučilo podržati napore i rad Snage mladih.

„HNK je prvi kanton i naše Ministarstvo je prvo ministarstvo u BiH koje je prepoznalo značaj Programa mladih, te isti akreditovalo što pokazuje kako vladin i nevladin sektor mogu uspješno sarađivati, te pospješiti obrazovni sistem u domeni životnih vještina, zdravih stilova života, te prevencije nasilja i konzumacije alkohola, duhana i droga. U ovaj projekat uključili smo kompletnu strukturu i menadžment škola, ali i učenike koji su postali vršnjački edukatori. Također, pored ovog projekta neophodno je krenuti u borbu zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini kroz razvijanje poduzetničkog duha. Nadam se da će i Snaga mladih krenuti u tom pravcu pa da i na taj način mladim ljudima koji žele ostati u BiH damo podršku“, istakao je ministar Hadžović.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a je u saradnji sa Snagom mladih, Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo u proteklih pet godina organizovalo preko 800 edukativnih radionica, uključilo 12 srednjih škola, kao i stručna usavršavanja i ekudacije za osoblje 8 srednjih škola iz Mostara, Jablanice i Stoca.

Realizacija projekta počela je 2015. godine, kojim je planirano uspostavljanje saradnje sa 6 do 8 srednjih škola s područja HNK-a. Jedan od ciljeva projekta je da pedagozi i profesori škola prođu edukativne treninge koji će ih osposobiti za korištenje metodologije „Program Y“ i edukaciju vršnjačkih edukatora – učenika škola. Metodologija je razvijena kao set radionica i kampanja koje implementiraju učenici škola u svojim odjeljenjima s ciljem prevencije nasilja i promovisanja zdravstvenih životnih stilova.

Galerija