Sastanak ministra Hadžovića sa evaluacijskim timom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)

Datum objave: 13.03.2019

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je održao radni sastanak sa evaluacijskim timom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) za BiH, gospodinom Tomislavom Novalićem i gospođom Dženelom Babić vezano za dosadašnju saradnju resornog Ministarstva ali i Hercegovačko-neretvanskog kantona sa UNDP-om u sklopu Okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNDAF), a povodom finalne evaluacije istog (UNDAF 2015- 2020.)Prisutni su razgovarali o djelovanju UN-a u HNK i saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Tokom sastanka,  istaknut je doprinos UNDP-a u projektu Energetske efikasnosti u HNK i obnovi škola, te buduće mogućnosti za saradnju u projektima i reformama poput inovacija u obrazovanju, promjena Nastavnih planova i programa, dualnom obrazovanju, promociji i jačanju srednjeg stručnog obrazovanja i usklađivanju obrazovanja sa potrebama sa potrebama tržišta rada.

Gospodin Novalić i gospođa Babić su istaknuli da su iz Ujedinjenih Naroda nominovali ministra Hadžovića kao osobu za konsultacije, razgovor i bitnog partnera u procesu promjena, te su se zahvalili ministru Hadžoviću na dugogodišnjoj podršci, predanosti i partnerstvu u realizaciji projekata UN-a i programskih aktivnosti u okviru UNDAF-a.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku globalne UNDP mreže, od 1996. godine pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i iskoristi međunarodnu pomoć. Glavni ciljevi UNDP-a su obnova zemlje nakon konflikta, podrška i izgradnja državnih kapaciteta u ključnim sektorima, napredak humanog razvoja i pomaganje u prebacivanju fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNCT) – samim tim, i rad UNDP-a – vođen je srednjoročnim strateškim Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). Trenutni UNDAF za BiH pokriva period 2015-2019. godine i potpisan je sa Vijećem ministara BiH u junu 2015. godine. Fokus zajedničkih UN programa (2015-2019.) je na adresiranju prioritetnih razvojnih izazova BiH na poljima pomirenja i međukulturalnog dijaloga, pravde i sigurnosti, održivih životnih uslova, socijalne uključenosti i okoliša, jačanje demokratske uprave, socioekonomski oporavak, reforme pravosuđa, energetsku efikasnost, itd.

Prisutni su se osvrnuli i na problem iseljavanja mladih i odljeva mozgova, koji postaje sve izraženiji, te na nužnost promjena u HNK i cijeloj BiH.

Ministar je naglasio da je cilj resornog Ministarstva napraviti funkcionalan sistem za sve i inovativne NPP-e u skladu sa evropski razvijenim zemljama i potrebama tržišta rada, te da UN može imati značajnu ulogu u navedenim procesima u HNK.