Promovisana postignuća u oblasti implementacije ishoda učenja, te za tri pilot škole u HNK stiže 60.000 dolara vrijedne opreme

Datum objave: 04.10.2018

Danas, 04. oktobra 2018. godine je potpisan Memorandum o saradnji u okviru projekta "Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH" između organizacije Save the Children, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i tri odabrane pilot škole, O.Š. Zalik, O.Š. Petra Bakule i Gimnazije Mostar, te uručeno 58 certifikata obučenim trenerima/icama i mentorima/icama u oblasti implementacije ishoda učenja u jezično-komunikacijskom području, 8 certifikata za osam obučenih trenera/ica u oblasti ishoda učenja matematičkog područja ToT obuke, te 17 certifikata za sedamnaest trenera/ica u oblasti STEM/PPDM pristupa.Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je organizovalo današnju Promociju izvanrednih postignuća razvoja kompetencija učitelja/nastavnika ostvarenih tokom projektne saradnje sa Save the Children organizacijom.

Uz podršku međunarodne organizacije Save the Children i u partnerstvu sa Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar uspješno je implementirana do sada najobimnija obuka učitelja/nastavnika u HNK. Obimnost ove obuke očitovala se kako po broju učesnika obuke (sveukupno 525 učesnika), tako i po trajanju obuke, te obuhvaćenosti učesnika iz cijelog kantona.

Nakon inicijalne obuke u trajanju od 16 dana, 57 učitelja/nastavnika u jezičko-komunikacijskom području su unaprijedili profesionalne kompetencije, te kao treneri realizovali petodnevnu obuku i proces mentorisanja u 2018. godini, zatim, u oblasti implementacije ishoda učenja matematičkog područja za 8 učesnika/ca ToT obuke u trajanju od 12 dana.

Pored dvije navedene promocije obuka, danas su uručeni i certifikati za 17 trenera/ica od 1. Do 9. razreda u oblasti STEM/PPDM pristupa, u okviru projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“, poznatog kao ENABLE – BiH, koji finansira USAID agencija. U toku narednih 15 dana će biti osigurano i opremanje tri kabineta u pilot školama, tzv. STEM učionicama u vrijednosti od 60.000 dolara, odnosno tri puta po 20.000 dolara, poput 3D printera i druge moderne opreme, za čije praktično korištenje i sprovođenje nastave je obučeno nastavno osoblje.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je istaknuo da je zadatak Ministarstva podići kvalitet obrazovanja u korist učenika, te omogućiti djeci u HNK savremeno obrazovanje. Ministar je naglasio da je resorno Ministarstvo uvijek prihvatalo i radilo na projektima koji donose pozitivne reforme, te da je u protekle tri godine uspješno implementirano preko 60 projekata. Ministar se zahvalio Save the Children organizaciji, Pedagoškom zavodu i Zavodu za školstvo, kao i svim nastavnicima i učiteljima koji su odvojili svoje vrijeme na educiranje u svrhu unaprjeđenja kompetencija i znanja, a sve u cilju što kvalitetnijeg prenošenja znanja i obrazovanja djece. „Odradili smo preko 60 uspješnih projekata, te obezbijedili preko 600.000 KM opreme za škole kroz različite projekte. Kao resorni ministar mogu reći da sam zaista zadovoljan sa postignutim rezultatima, te stojim pri svojom izjavi da svaki projekat koji je pozitivan za naš kanton i škole je uvijek dobrodošao.

Direktorica O.Š. Petra Bakule Mostar, Anela Vidačak, direktor Gimnazije Mostar, Haris Idriz, te direktor O.Š. Zalik, Džemal Juklo, su se zahvalili Save the children organizaciji i resornom Ministarstvu povodom odabira navedenih škola za realizaciju STEM projekta u područjima razredne nastave, biologije, hemije, fizike, matematike, i informatike.

Direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Andrea Žeravčić se zahvalila Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK zbog odvažnosti ulaska u drugu fazu Projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“, te na već tri godine uspješne saradnje „Kroz prvu fazu su obrazovani profesionalci uz podršku američkih stručnjaka radili na pripremi dokumenata operativnog nastavnog plana i programa za primjenu STEM načina podučavanja u STEM školama u BiH. U naredne dvije godine učenici iz navedene tri škole će imati priliku sa svojim nastavnicima koji su prošli kroz obuku na direktan način iskusiti šta to znači integrirano STEM podučavanje. Ono što mi očekujemo u naredne 2 dvije godine jeste da vidimo promjenu, tj. da je znanje iz ovih disciplina koje STEM pokriva za učenike bolje i kvalitetnije, te da lakše primjenjuju ono sto uče kroz plan i program u svakodnevnom životu. Učenici trebaju biti konkurentniji na tržištu u 21. stoljeću. Nadam se da ćemo podići razinu znanja i podučavanja, te da će učenici usvajati znanje koje će im omogućiti da analiziraju, kritički promišljaju, inoviraju, te da budu kreativniji“, kazala je direktorica Žeravić.

Galerija