Održane radionice za pedagoge osnovnih i srednjih škola u HNK

Datum objave: 03.09.2018

U periodu od 28. do 30. avgusta 2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar, te uz kontinuiranu podršku Misije OESCE-a u BiH, organizovalo radionice za pedagoge svih osnovnih i srednjih škola u HNK tokom kojih su diskutovana pitanja i rješenja smanjenjenja broja izostanaka i usaglašavanja kriterija ocjenjivanja.Ministarstvo, u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo, kontinuirano i sistemski radi na provođenju dva prioriteta proistekla iz razvojnog planiranja kao zajednička većem broju škola – smanjenje broja izostanaka i usaglašavanje kriterija ocjenjivanja.

U prvom dijelu radionice pedagozi su imali priliku poboljšati svoje znanje o mjerljivim indikatorima i djelotvornim načinima njihovog određivanja, kako bi škole mogle što bolje evaluirati proces samovrednovanja, te izmjeriti eventualne učinke istog na samu školu, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa u cjelini.

S ciljem utvrđivanja uzroka, razloga i posljedica evidentno velikog broja izostanaka i neujednačenog kriterija ocjenjivanja, kao i direktne uzročno-posljedične veze sa cjelokupnim nastavnim procesom (nastava, metodologija izvođenja nastave, vrste i tipovi nastave, obrada novog gradiva, sistematizacija, ponavljanje, objektivnost ocjenjivanja, disperzija ocjenjivanja i ispitivanja-pismeno-usmeno..) u proljeće ove godine, a na inicijativu Ministarstva, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo je provedeno istraživanje u svim osnovnim i srednjim školama u HNK. Ministarstvo je uradilo sveobuhvatnu analizu podataka dostavljenih od škola, te je predstavilo rezultate iste svim pedagozima u sklopu realizacije navedene radionice.

U navedenom istraživanju ispitivani su stavovi i mišljenje učenika osmog i devetog razreda osnovnih škola i prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa područja HNK. Od ukupno 50 osnovnih škola, kvantitativnu analizu je dostavilo 45. Od ukupno 29 srednjih škola, kvantitativnu analizu su dostavile 24 škole. Ukupno 3485 osnovaca i 6485 srednjoškolaca (ukupno 9970 učenika) imalo je priliku iznijeti svoje mišljenje i stavove o uzrocima, razlozima i posljedicama velikog broja izostanaka, kao i o direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa kriterijima ocjenjivanja. Navedena analiza obuhvatila 436 526 pristiglih učeničkih odgovora.

Nakon prezentacije rezultata istraživanja, pedagozi svih osnovnih i srednjih škola u HNK, imali su priliku da kroz diskusiju predlože određene mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa u cjelini. Prisutni su razgovarali o budućim koracima i mjerama koje treba poduzeti kako bi se smanjio broj izostanaka, te ujednačili kriteriji ocjenjivanja. Preporučeno je da se svi učesnici odgojno-obrazovnog procesa: Ministarstvo, Zavod za školstvo, Pedagoški zavod, direktori/ravnatelji, nastavnici, roditelji i učenici aktivno uključe u ovaj proces. Zaključeno je da je potrebno u potpunosti urediti zakonsku regulativu koja reguliše ove oblasti, te raditi na dosljednom provođenju iste, zatim, podići svijest roditelja o potrebi za smanjenjem izostanaka i raditi na tome da škole i roditelji, u partnerskom djelovanju, pokušaju zajedno utjecati na navedenu problematiku. Također, predloženo je također da se poradi na modalitetima nagrađivanja učenika i škola koje imaju najmanji broj izostanaka.

Koordinacija i partnerski odnos svih zainteresiranih strana u odgojno-obrazovnom procesu ključna je za postizanje ovih postavljenih ciljeva, a u konačnici i za poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u svim školama u HNK.

Galerija