Održana konferencija „0 % tolerancije na nasilje u školama“

Datum objave: 29.08.2018

Danas, 29. avgusta 2018. godine, u Centru za kulturu Mostar održana je peta po redu konferencija „0 % tolerancije na nasilje u školama“, pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.Na konferenciji su prezentovane aktivnosti sprovedene u toku školske 2017./18. godine od strane partnera konferencije ovog značajnog projekta, kao i partnerskih škola, te uručene zahvalnice predstavnicima partnerskih škola u HNK od strane partnera Konferencije.

Cilj aktivnosti konferencije i samog projekta koji se implementiraju već petu godinu zaredom jeste stvaranje i razvoj bezbijednog i poticajnog okruženja u odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se ostvaruje pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja.

U programu koje je napravilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u osnovnim i srednjim školama u HNK uključeno je stotine učenika, nastavnika, roditelja, stručnih saradnika, zajedno sa partnerskim organizacijama, kroz organizovanje okruglih stolova, seminara, radionica, treninga i predavanja za učenike, roditelje, nastavno i stručno osoblje.

Partneri konferencije su: Youth Power iz Mostara, Centar za omladinski aktivizam iz Sarajeva, Genzis Project iz Banja Luke, TPO Fondacije iz Sarajeva, Centar za ljudska prava, Udruženje za psihološku podršku iz Mostara Sensus, te Pedagoški zavod i Zavod za školstvo.

Školska 2017./18. bila je posvećena pored prošlogodišnjih tema i ovim pitanjima kako potaknuti odgojnu ulogu škole i kako pružiti potporu nastavnicima i školama u njihovim nastojanjima u prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja?

Ostvareni ciljevi Programa prevencije nasilja u školama u školskoj 2017./18. godini koje je Ministarstvo realizovalo zajedno sa partnerima i školama su mnogobrojni, a neki od njih su:

- jačanje kompetencija i motivacije članova školskih Koordinacijskih timova u implementaciji Protokola

- upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika sa tehnikama alternativnih pristupa radu sa učenicima i roditeljima, te jačanje kapaciteta nastavnika i stručnih sardnika u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u školi

- usvjajanje metodologije za prevenciju i smanjivanje nasilja u cilju dugoročnog smanjivanja pojava nasilja u školama

-prevazilaženje prepreka u komunikaciji s roditeljima

- jačanje saradničkih i tolerantnih odnosa u školi

-prepoznavanje i smanjenje inteziteta dječijih traumatskh emocionalnih i bihevioralnih reakcija

-razvijanje kreativnih pristupa u radu s adolescentima

-podizanje svijesti o značaju mentalnog zdravlja nastavnika i stručnih saradnika putem antistresnih programa

-angažovanje postojećih resursa u odgojno- obrazovnim ustanovama za stvaranje bezbjednog i poticajnog okruženja

- jačanje kompetencija per edukatora u radu sa adolescentima.

U ime Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA, prisutnima se obratio gospodin Zafir Šišić, predstavivši njihov projekat „Kreativno protiv vršnjačkog nasilja“, implementiran sa 20 partnerskih osnovnih škola, sa ciljem da učenici na jedan kreativan način pokažu drugim učenicima kako da se bore protiv vršnjačkog nasilja, angažovanjem poznatog glumca Marija Drmača, koji je učenicima u svim školama održao radionice.

Zatim, prisutnima su se obratile ravnateljica i pedagogonja Osnovne škole Petra Bakule Mostar, koje su elaborirale aktivnosti svoje škole u kojima je sudjelovalo 15 učenika iz 8. razreda koji su kroz dramske predstave definirali prvo problem nasilja, zatim sami kreirali i analizirali postojeći problem sa kojim se susreću kroz kreativni video.

Srednje škole su također učestvovale u programu i aktivnostima, a sa njima nekoliko godina rade mladi iz Youth Power organizacije, ispred koje se prisutnima obratio program menadžer organizacije, Nedim Mičijević, koji je prezentovao njihov rad kroz Program mladih, tj. Program za edukaciju odnosno prevenciju nasilja i promovisanje zdravih životnih stilova kroz edukaciju u srednjim školama. Nedim je nagaslio da su organizovali mnoge radionice i aktivno radili i na prevenciji nasilja nad ženama.

„U protekloj godini smo vrijedno radili, a srednje škole mogu koristiti naš program po individualnim potrebama i u zavisnosti na aktuelni problem, te upotrijebiti radionice u skladu s tim. Mi smo pružili stručnu edukaciju pedagozima, te smo organizovali tri trodnevna edukativna treninga za vršnjačke edukatore, 17 mladića i 15 djevojaka iz 8 srednjih školama sa kojima sarađujemo, koji su implementirali 64 edukativne radionice u 8 srednjih škola za 259 mladića i 259 djevojaka, u tri ciklusa radionica: šta je to što nazivamo rod, izražavanje vlastitih osjećanja, etiketiranje (jedna vrsta nasilja), koji su potom implementirali su 20 lokalnih kampanja“- kazao je Mičijević.

Ispred Centra za psihološku podršku Snesus Mostar, prisutnima se obratila psihologinja Arnela Memić. „Program koji sprovodimo „Prevencije svih oblika nasilja, zlostavljanje, zanemarivanje i izrabljivanje djece“ za cilj ima smanjivanje stope svih vrsta nasilja među djecom, posebno u prigradskim naseljima, te naravno poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja učenika. Trening koji smo imali bio je prvenstveno usmjeren na timove za provedbu školskih aktivnosti i praćenje primjene Protokola u postupanju u slučaju nasilja kojem su mogli prisustvovati svi zainteresirani nastavnici. Ove godine smo se skoncentrirali na odnos između nastavnika i roditelja, i to je ono što nam uvijek svi nastavnici i škole kažu da je problem, tj. kako da pristupe roditeljima a da ne dođe do konflikta, kako razgovarati na pravi način i pretvoriti roditelje u njihove partnere, jer roditelji često doživljavaju nastavnike kao da su na suprotnoj strani. Stoga, radili smo na preprekama u komunikaciji što je bilo vrlo uspješno i potrebno nastavnicima. Radili smo i sa mrežom pedagoga iz srednjih škola i kako pristupiti učenicima, sto je malo teže jer su u pitanju adolescenti“- kazala je Memić.

Na konferenciji je predstavljen i Projekat „Pravda za svako dijete“ koji je predstavila je doc. dr. Ivana Stjepanović, istaknuvši da su u cijelu ideju projekta Pravda za svako dijete uključena sva vladina tijela. „Formirali smo radne skupine i analizirali trenutno stanja u oblasti prevencije maloljetničkog prijestupništva odnosno same zaštite prava djece koju proklamira Konvencija o pravima dijeteta. Identificirani su određeni problemi i na njih smo djelovali kroz akcijske planove, poput problem samog prepoznavanja maloljetničkog prijestupništva, kao i graničnog ponašanja koje vodi do delikventnog. Ciljevi su bili kreirati okruženje koje će biti pogodno za prepoznavanje rizičnog ponašanja u ranijoj fazi. Također, htjeli smo osigurati da maloljetnik ne ide u redoviti sudski postupak nego da se prokuša blažom vrstom sankcija vratiti problematične mlade na pravi put koliko je moguće. Također, oformili smo funkcionalne grupe koje se redovno sastaju, kao i radne grupe. Dobili smo certificirane policajce za rad sa maloljetnicima i ostvarili poboljšanu suradnju sa pravosudnim sektorom koji se bavi maloljetnicima putem naših sastanaka“ -kazala je Stjepanović, koja je naglasila da su ovu tematiku uspjeli uvesti i u planove i programe fakulteta preko saradnje sa akademskom zajednicom kroz institute Pravne klinike, tu da su i studenti fakulteta upoznati sa projektom, i da pružaju pravnu pomoc maloljetnicima kroz Centar za pružanje besplatne i pravne pomoći u Centru za ljudska prava u Mostaru.

U ime TPO fondacije iz Sarajeva, prisutnima se obratila doktorica nauka, Zilka Spahić-Šiljak, redovna profesorica rodnih studija i istraživačica na Standford Univerzitetu u SAD-u, te Edna Haznadarević, predstavnica Pedagoškog zavoda.

Profesorica Spahić-Šiljak je naglasila da TPO, međunarodna organizacija i dio amsterdamske TPO health mreže koja pokšsava da spoji akademsku zajednicu i nevladin sektor, te da je TPO u okviru Projekta vrsnjačko i rodno zasnovano nasilje u posljednje 2 godine uradila mnogo kroz zagovaranje putem kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad zenama, sa preko 500 škola u 5 kantona FBIH, zatim, osnaživanje nastavnika, djece, roditelje i integracija, vrlo bitan apekt, integriranje znanja, vještina i iskustava.

Haznadarević je istaknula da je u toku školske godine 2017/18. TPO fondancija u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, pedagoškim zavodima, te pojedinim osnovnim školama, uz podršku norveske vlade realizovala niz aktivnosti iz oblasti prevencije i smanjenja nasilja kroz rad sa pedagozima, nastavnicima, učenicima, roditeljma. „Izradili smo priručnik „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, jačanje kompetencija u radu sa djecom“, namjenjen nastavnom osoblju u osnovnim školama u svrhu edukacije i osposobljavanja za prepoznavanje znakova nasilja i zlostavljanja djece, te priručnik za jačanje partnerstva nastavnika i roditelja „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, jačanje partnerstva nastavnika i roditelja“.

Prisutnima se obratio i dekan Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru“, profesor doktor Asim Peco. Profesor Peco je naglasio da je izuzetno zadovoljan ostvarivanjem partnerstva i budućem učestvovanju u ovom Projektu odnosno Konferenciji. „Nastavnički fakultet je otvoren i spreman na sve dobre i kvalitetne ideje. Vjerujem da ćemo uspješno realizirati ovaj projekat. Određene module namjeravamo implementirati u narednoj školskoj godini kroz programe na raznim studijima“- kazao je profesor Peco, koji se osvrnuo na samo definisanje uzorka vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja i načine mogućeg rješavanja istih, te da se nasilje ne može posmatrati kao izolovani fenomen, te da ima svoju kulturološku i socijalnu dimenziju.

Galerija