Peta po redu Konferencija „ O % tolerancije na nasilje u školama“

Datum objave: 28.08.2018

Sutra, 29. avgusta 2018. godine, u 11:00 h u Centru za kulturu u Mostaru će se održati peta po redu Konferencija „0 % tolerancije na nasilje u školama“, pokrenutoj u svrhu prevencije nasilja u školama, pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na kojoj će biti podnesen izvještaj o postignutim rezultatima o provedenim aktivnostima programa za 2017./18. školsku godinu.Sami cilj pokretanja Konferencije " 0 % tolerancije na nasilje u školama" je stvaranje i razvoj bezbijednog i poticajnog okruženja u odgojno-obrazovnim ustanovama čime se ostvaruje pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja.

U programu koje je napravilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u osnovnim i srednjim školama u HNK je uključeno stotine učenika, nastavnika, roditelja, stručnih saradnika, zajedno sa partnerskim organizacijama, putem okruglih stolova, seminara, radionica, treninga i predavanja za učenike, roditelje, nastavno i stručno osoblje u periodu od samog pokretanja konferencije 2011. godine, pa tako i prethodne školske 2017./18. tokom koje su razmatrana pitanja poput:

  1. koje se sve ponašanje smatra nasiljem u školama?
  2. koliko je nasilje problem pojedinog djeteta, porodice, škole, lokalne zajednice, društva u cjelini?
  3. kojim sve mogućnostima i mehanizmima raspolažemo u rješavanju problema nasilja?
  4. kako pružiti potporu nastavnicima i školama u njihovim nastojanjima u prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja?

Partneri Konferencije su: Youth Power iz Mostara, Centar za omladinski aktivizam iz Sarajeva, Genzis Project iz Banja Luke, TPO Fondacije iz Sarajeva, Centar za ljudska prava i Udruženje za psihološku podršku iz Mostara, te Pedagoški zavod i Zavod za školstvo.

Ostvareni ciljevi Programa prevencije nasilja u školama u školskoj 2017./18. godini koje je Ministarstvo realizovalo zajedno sa partnerima su mnogobrojni, a neki od njih su:

- upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika sa tehnikama alternativnih pristupa radu sa učenicima i roditeljima, te jačanje kapaciteta nastavnika i stručnih sardnika u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u školi

-prevazilaženje prepreka u komunikaciji s roditeljima

- jačanje saradničkih i tolerantnih odnosa u školi

-prepoznavanje i smanjenje inteziteta dječijih traumatskh emocionalnih i bihevioralnih reakcija

-razvijanje kreativnih pristupa u radu s adolescentima

-podizanje svijesti o značaju mentalnog zdravlja nastavnika i stručnih saradnika putem antistresnih programa

-angažovanje postojećih resursa u odgojno- obrazovnim ustanovama za stvaranje bezbjednog i poticajnog okruženja.

Galerija