Poziv: Konferencija povodom predstavljanja projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini– ENABLE BIH“

Datum objave: 11.04.2019

Tema konferencije: Povezuj se, Stvaraj, Razvijaj se… za Sutra- BiH i obrazovanje i ekonomija za 21. vijek

Mjesto: Tehnološki par INTERA Mostar

Datum i vrijeme: 16. i 17. 04. 2019. godine, sa početkom u 13:00 h

Ovim putem Vas pozivamo na otvaranje Konferencije povodom predstavljanja projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini/Enhancing And Advancing Basic Learning And Education in Bosnia And Herzegovina – ENABLE BIH“.

Prisutnima će se obratiti ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr.sc. Rašid Hadžović, direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Andrea Žeravčić, direktor misije USAID u BiH, Peter Duffy, gradonačelnik Grada Mostara, Ljubo Bešlić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH za obrazovanje, Adnan Husić, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić, šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta BiH, Senad Osmanović, te ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske, Natalija Trivić.


Dokumenti

human hair extensions in chennai best raw hair vendors human hair the wig shop hollywood how to fix frizzy hair extensions natural hair wigs uk luxy hair reviews 2017 blonde bundles human hair human hair wigs indian temple hair extensions wedding hairstyles updo hair extensions uk