Poziv: Promocija postignuća, Centar za kulturu, 04. 10. u 10:00 h

Datum objave: 10.02.2018

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete događaju povodom promovisanja postignuća:

- u oblasti implementacije ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području za 58 trenera/ica- mentora/ica,

-u oblasti implementacije ishoda učenja matematičkog područja za 8 učesnika/ca ToT obuke,

- za 17 trenera u oblasti STEM/PPDM pristupa.

 

Mjesto: Centar za kulturu Mostar, 04. 10. 2018. godine, 10:00 h.

Prisutnima će se obratiti ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović, predstavnik Save the Children organizacije, te će se izvršiti podjela Zahvalnica koordinatorima Projekta i trenerima/icama.


Dokumenti

human hair extensions in chennai best raw hair vendors human hair the wig shop hollywood how to fix frizzy hair extensions natural hair wigs uk luxy hair reviews 2017 blonde bundles human hair human hair wigs indian temple hair extensions wedding hairstyles updo hair extensions uk