Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Sastanak sa generalnom konzulicom Konzulata Republike Turske u Mostaru Zerrin Kandemir

  Datum obavijesti: 26/02/2018

  Danas, 26. februara 2018. godine ministar obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović je u svom kabinetu ugostio generalnu konzulicu Konzulata Republike Turske u Mostaru Zerrin Kandemir.

 • Sastanak sa šefom ureda Vijeća Evrope Sarajevo

  Datum obavijesti: 20/02/2018

  U ponedeljak, 19. februara 2018. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović  je održao sastanak sa šefom ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, ambasadorom Drahoslavom Stefanekom, tokom kojeg su razgovarali o projektu „Kvalitetno obrazovanje u Multietničkim društvima“

 • 105 Godina Osnovne Škole Bartola Kašića

  Datum obavijesti: 07/12/2017

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović je 06. decembra 2017. godine prisustvovao priredbi Osnovne Škole Bartola Kašića u Jasenici, povodom obilježavanja 105 godina od postanka škole. Naime, područna škola Jasenica je zvanično otvorena i počela sa radom školske 1912/1913. godine.

 • Provedba preporuka iz revidiranog akcijskog plana o obrazovnim potrebama Roma

  Datum obavijesti: 14/12/2017

  Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK su, 12. decembra 2017. godine, u Mostaru održali sastanak sa pedagozima osnovnih i srednjih škola koje upisuju djecu Rome i predstavnicima centara za socijalni rad iz općina u kojima žive Romi. Glavni cilj sastanka je bio razmjena podataka o stepenu upisanosti djece Roma, redovnosti pohađanja nastave, postupcima u slučajevima napuštanja, te mogućnostima prevencije napuštanja školovanja.

 • Sastanak sa predstavnicima Planinarsko-smučarskog društva “Prenj“

  Datum obavijesti: 21/12/2017

  Danas, 21. decembra 2017. godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović, pomoćnik ministra za obrazovanje Sudo Marić, pomoćnik ministra za kulturu, mr. sc. Semir Memić, te savjetnik ministra Elvir Heljić, održali su sastanak u Kabinetu ministra sa članovima i predstavnicima Planinarsko- smučarskog društva “Prenj“, gospodinom Seadom Divanovićem i gospođom Melihom Lerić.

   

 • Sastanak sa koordinatorima projekta "Skrinning vida“ organizacije “LDS“

  Datum obavijesti: 26/12/2017

  Danas, 26. decembra 2017. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, te koordinatorice projekta, sekretar ministarstva Benedina Potur i savjetnica ministra Selma Pehilj, održali su sastanak u Kabinetu ministra sa koordinatorima projekta iz SAD-a, organizacije “LDS“- gospođom Karen Cooper i gospodinom John Cooper-om, te potpisali sporazum za projekat skrinninga vida učenika HNK.

 • Održan sastanak sa projektnom koordinatoricom i menadžericom organizacije Save the Children za komponente STEM i PPDM projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“ (ENABLE-BIH)

  Datum obavijesti: 20/02/2018

  U ponedeljak, 19. februara 2018. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, te stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje mr.sc. Nefiza Dautović su održali sastanak sa projektnom menadžericom Tatjanom Slijepčević i projektnom koordinatoricom Sanjom Handžar projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“  tokom kojeg su razgovarali o komponentama projekta- STEM (Science, technology, engineering and mathematics) i PPDM (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje)

 • ASuBiH otvara poziv za finansiranje projekata iz Fonda Socijalnog dana 2017

  Datum obavijesti: 04/02/2018

  Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za dostavljanje projektnih prijedloga srednjoškolaca u sklopu projekta “Socijalni dan 2017”. Nakon što je ASuBiH 20. oktobra 2017. godine realizovao svoj drugi po redu “Socijalni dan”, projekat u kojem je 1078 srednjoškolaca jedan dan provelo volontirajući u firmama, otvoren je Fond Socijalnog dana za podršku projektnih ideja srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine.

 • Završena obuka „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja“ na studijskom putovanju u Japanu

  Datum obavijesti: 13/02/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, pomoćnik ministra Sudo Marić, te ostatak učesnika obuke, su u svrhu što boljeg razumijevanja i implementacije „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ uspješno završili obuku na studijskom putovanju u Japanu, u periodu od 4. do 11. Februara 2018. godine, u organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), što predstavlja značajan korak u modernizaciji nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u skladu sa razvijenim svjetskim standardima.

 • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović u posjeti Ambasadi Bosne i Hercegovine u Japanu

  Datum obavijesti: 13/02/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, je tokom studijskog putovanja i obuke u Tokiju na “Projektu izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u BiH“ posjetio i Ambasadu Bosne i Hercegovine u Tokiju, uz prijem i dobrodošlicu od strane ambasadora BiH u Japanu, gospodina Borislava Marića.


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
 • U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI