"Kuda ide obrazovanje i tržište rada BiH"

Datum objave: 28.03.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Mreža organizacija za ekonomski razvoj BiH- LEDnet su danas, 28. marta 2018. godine održali okrugli stol sa predstavnicima kompanija iz HNK na temu „KUDA IDE OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE RADA BIH“.Na okruglom stolu su se kroz interaktivnu diskusiju analizirale mogućnosti uvođenja dualnog sistema obrazovanja u BiH, te predstavilo stanje, prilike i potencijali za uvođenje stručne prakse tokom srednjoškolskog i visokog obrazovanja, s ciljem smanjenja jaza između ponude i potražnje tržišta rada putem dualnog obrazovanja.  

„Cilj je da uložimo maksimalne napore, te da napravimo i izvedemo kvalitetne kadrove koji će odgovarati za određene poslove. Trenutno na birou imamo mnogo različitih ljudi i zanimanja. Međutim, problem se dešava jer oni nisu dovoljno kvalifikovani za posao prema stavovima privrednika. U Ministarstvu smo shvatili da se određne stvari trebaju početi mijenjati. U tom pravcu ćemo nastojati raditi i u budućnosti, a jedan u nizu  sastanaka značajnih za to je i ovaj. Vrlo je bitno da usvojimo nove kurikulume. Djeca, odnosno roditelji ne žele da šalju djecu na zanatska zanimanja, imaju želju da nastave dalje studiranje. U tom cilju smo zajedno sa GIZOM uradili određene analize koje ćemo pokušati iskorsititi za dalje korake koje ćemo raditi. S druge strane, imali smo i jedan sastanak sa direktorima svih srednjih škola gdje smo se dogovorili da pravimo određenu vrstu nastavnih planova i programa koji ce omogućiti djeci da se nakon zanata dalje školuju. Zemlje poput Švicarske i Njemačke, nam mogu biti pozitivni primjeri kako da se djeca školuju na kvalitetan način, što će omogućiti da kompanije imaju kadar i traženi proizvod na kraju završetka škole. U Švicarskoj je plata jednog radnika 4.000 franaka, osoba na praksi je plaćena 700 franaka. To je dosta velika ušteda za samu firmu, a našim studentima značajna praksa i učenje“.- Izjavio je ministar Hadžović.

Ministar je naglasio da je potrebno praviti nastavne planove i programe koji će imati zadatak da se na prvoj godini praktično radi jedan dan, na drugoj godini dva dana, na trećoj godini tri dana u prvom polugodištu, četiri u drugom polugodištu, što će omogućiti firmama da mogu školovati svoje kadrove.

"Kadrovi koje srednje stručno obrazovanje, a i visoko, osposobljava, jednostavno na tržištu rada u BiH možemo reći nisu dovoljno izobrazovani u svojoj struci. Jedan od načina da se ide ka prekvalifikovanju je novi Zakon o obrazovanju odraslih, a drugi je da se uvede dualno obrazovanje, pogotovo u srednje strukovne škole".- rekao je predsjednik udruženja LiNK Mostar, Tomislav Majić. 

Ministar je obavijestio prisutne da će se na Sajmu srednjih škola 16. i 17. aprila po prvi put škole predstaviti zajedno sa kompanijama i biorima, što nudi direktan uvid školama u zanimanja. „Želimo podstaći našu djeci da razmišljaju o zanimanjima. Dualno obrazovanje je nada za kvalitetno obrazovanje i tržište rada. Na Sajam pozivamo i roditelje da dođu zajedno sa djecom, jer su oni veliki faktor u odlučivanju obrazovanja djece. Nadamo se da ćemo sve zajedno odraditi i sinergijom svih nas podići na veći nivo obrazovanje i promijeniti način razmišljanja roditelja prilikom odabira škola. Firme ce početi svoj dio posla i one su te koje u najvećem procentu nose dualno obrazovanje u svijetu. Bitno je naglasiti da zanat nije kraj, mi ćemo stimulisati djecu da se dalje školuju. Prošle godine su novinari okarakterisali naše napore da se mi zalažemo samo za zanate, što je daleko od istine“.

Ministar je istaknuo da se dualno obrazovanje ne odnosi samo na zanate nego i na visoko obrazovanje, s ciljem da se tokom školovanja i na visokim obrazovnim institucijama uvedu prakse za studente.

"Svim dobrim i kvalitetnim idejama Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta daje svoju podršku“.- rekao je ministar Hadžović.

Galerija