Potpisivan Kolektivni ugovor za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području HNK

Datum objave: 20.02.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je danas, 20. februara 2018. godine, s početkom u 10:00 sati, organizovalo konferenciju za medije na temu „Potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području HNK“. Na konferenciji su se prisutnima obratili ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, premijer Vlade HNK, dr. sc. Nevenko Herceg, te predstavnici sindikata srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, Edina Čomić i Josip Milić.Na konferenciji, uz prisustvo premijera Vlade HNK, dr. sc. Nevenka Hercega, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović, po ovlaštenju Vlade HNK je potpisao Kolektivni ugovor za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području HNK sa predstavnicima sindikata srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, Edinom Čomić, predsjednicom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK i Josipom Milićem, predsjednikom Sindikata srednjih škola HNŽ-a.

Premijer dr. sc. Nevenko Herceg je iskazao zadovoljstvo povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora sa srednjim školama, te uputio čestitke ministru Hadžoviću na učinjenim naporima zahvaljujući kojih imamo vrlo dobro koncipiran Kolektivni ugovor i rezultate koji su postignuti. "Drago mi je da smo došli u fazu da na svečani nacin obilježimo potpisivanje Kolektivnih ugovora, na zadovoljstvo svih, prije svega onih radi kojih to radimo, a to su zaposlenici u našim školama, djelatnici, i da danas imamo finaliziranu verziju Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje“- izjavio je premijer Herceg.

Ministar Hadžović je naglasio značaj potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora u ovakvoj formi, te vrlo pozitivnih rezultata pregovora sa predstavnicima Sindikata.  "Prije godinu dana počeli razgovore sa sindikatima, razmatrali smo dosta nekih stvari i opcija, uglavnom, na kraju možemo reći da smo zadovoljni sa ovakvim potpisanim Kolektivnim ugovorom sa Sindikatima srednjih škola. Određene pojedinosti koje su bile specifične u odnosu na prethodno razdoblje jeste da smo ostavili jedan član, gdje smo rekli da dovodimo jedan sporazum o zbrinavanju ljudi koje su tehnološki višak škole. Dali smo mogućnost prelaska iz jedne škole u drugu, uz saglasnot poslodavaca i zaposlenika, da bi ipak na jedan kvalitetan način mogli preći iz jedne škole u drugu. Također, izašli smo u susret zaposlenicima koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju, oslobodili smo ih trećine norme, također zaposlenike koji imaju četvero i više maloljetne djece, oslobađaju se trećine norme da bismo mogli podstaći natalitet i da omogućimo našim zaposlenicima da više vremena provode sa svojom djecom. U mnogo stvari smo se usaglasili sa drugim kantonima, ali ovo su neke specifičnosti vezane za naš Kolektivni ugovor. Nakon svega onoga sto šmo sproveli dobili smo saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora. Možemo reći da smo stvarno zadovoljni jer danas potpisujemo ovaj Kolektivni ugovor, u ovakvoj formi“- izjavio je ministar Hadžović.

 „Završili smo zaista važne pregovore, te također potpisali i kolektivne ugovore sa sindikatima javne uprave, preostaje nam osnovno obrazovanje. U školstvu  imamo 3500 tisuće zaposlenika, za koje se izdvaja 65 milijuna KM godišnje. Moramo o tome razgovarati. Potrebna nam je evolucija a ne revolucija. Razgovarat ćemo odgovorno i sa sindikatom osnovnog obrazovanja. Imamo stalne razgovore i tražimo rješenja također i za zdravstvo, za koje se izdvaja 135 milijuna KM, za 4000 tisuće zaposlenika u zdravstvu. Što se tiče pitanja 60 radnika hotela Ero i to je vrlo otvoreno pitanje, a mi smo vrlo otvoreno ušli u taj proces uz najbolje namjere“ - izjavio je premijer Herceg.

Edina Čomić je naglasila da je posebno zadovoljna umanjenjem norme magistrima i doktorima imaju, i davanjem tih sati nekome drugom, kao i umanjenje norme zaposlenicima koji su preko trideset godina u učionici, koji će imati dva sata nastavne norme manje, a zaspolenici sa radnim stažom preko trideset pet godina umanjenje norme od 4 sata. „Zadržali smo prava koja su radnici u srednjim školama imali starim Kolektivnim ugovorom. Kvalitet ovog Kolektivnog ugovora je to što smo mnoge stvari specifizirali. Sa mnogo članova starog Kolektivnog ugovora smo godinama imali probleme. Sada smo se potrudili da ih speciziramo, da stare zadržimo, tj. prava koja smo imali i da ostvarimo još neka nova, što je zaista veliki uspjeh. Kolektivni ugovor se potpisuje samo na godinu dana tako da neke promjene i popravke možemo vrlo brzo pokušati ispraviti i bolje napraviti ukoliko bude potrebno“- izjavila je Čomić.

Predstavnik sindikata Josip Milić je naglasio da je ovo prvi kolektivni ugovor koji je potpisan bez štrajka.: „Ja sam izuzetno zadovoljan ovim kolektivnim ugovorom iz 2 razloga. Prvo, zato što je ovo prvi Kolektivni ugovor koji smo u miru pregovarali, dogovoriti i potpisali, tj. bez štrajka. Velika zasluga za to ide gospodinu premijeru i gospodinu ministru jer su bili otvoreni za razgovore i dogovore. Druga stvar zbog koje sam sretan je da su nam od 2009. godine i famozne krize, prava išla na dolje, bili smo uskraćivani, ovo je prvi put da smo prešli u poboljšanje uslova. Mislim da će svake godine uvjeti biti bolji, a tome u prilog ide i punjenje proračuna. Znači, zadovoljan sam sa potpisanim Kolektivnim ugovorom jer smo u mnogome poboljšali situaciju, i još ako se ostvari da će tužbe iz 2013 godine biti isplacene do 31.3. mozemo reći da smo potpuno i sasvim iskreno zadovoljni i sa radom Vlade i premijera i našega ministra i nemamo šta drugo reći nego svaka im čast“.

Josip Milić je istaknuo da je posebno zadovoljan članovima koji su vezani za umanjene norme za trećinu, ističući da je to jedna humana i poticajna mjera za roditelje koji imaju djecu sa poteškoćama i roditeljima sa četvero ili više djece, kao i članak za tehnološki višak. Također osvrnuo se na ubacivanje mentora i savjetnika, te vraćanje magistara i doktora nauka, tj. umanjenje njihove nastavne norme.

 

Galerija