UNMO: Mogućnosti razmjene studenata i nastavnika za zimski semestar

Datum objave: 04.02.2018

U sklopu KA 107 Erasmus + akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju na razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji za zimski semestar akademske 2018/19. Rok za prijave 02.03.2018. godine.  Razmjena se moze ostvariti sa sljedećim Univerzitetima, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

·         Univerzitet Claude Bernard 1 u Lionu – građevina, obrada hrane, biznis i administracija, hemijski inžinjering, tehnologija zaštite okoliša, mašinstvo, elektroenergetika – studenti prvog ciklusa (4) ; nastavno osoblje (3)

·         Katolički Univerzitet u Lillu – IT, biologija, građevina, mašinstvo, poljoprivreda, pravo, ekonomija – studenti prvog ciklusa (3), nastavno osoblje (3), administrativno osoblje (2)

·         Univerzitet u Lledi, Španija – hemijski inžinjering, tehnologija zaštite okoliša, mašinstvo, elektroenergetika – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (5), nastavno osoblje (1)

·         Saraland Univerzitet – njemački jezik, engleski jezik i pravo - studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (1), nastavno osoblje (1)

·         Mare Nostrum mreža sa Univerzitetima u Portugalu – nastavno (4) i administrativno osoblje (4)

·         Univerzitet Nova de Lisboa -  humanističke nauke, društvene nauke, novinarstvo, prirodne nauke, matematika i statistika, IT, hemijski inžinjering, tehnologija zaštite okoliša, mašinstvo, elektroenergetika - studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (8), nastavno osoblje (1)

·         Univerzitet nauke i tehnologije u Vroclavu - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa i nastavno osoblje (kvote zavise od broja aplikacija). Univerzitet nauke i tehnologije u Vroclavu zadržava pravo da objavi poziv u skladu sa svojim kalendarom).

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.unmo.ba/mogucnosti-razmjene-studenta-i-nastavnika-univerziteta-za-zimski-semestar-201819.aspx