Fondacija Revizor iz Bihaća dodjeljuje stipendije za projekte iz nauke i umjetnosti

Datum objave: 23.01.2018

Fondacija Revizor iz Bihaća objavila je Javni konkurs za dodjelu stipendije za projekte iz nauke i umjetnosti u 2018. godini, a iznos ovogodišnje stipendije je 3.000 KM.Stipendija Revizor dodjeljuje se jednom godišnje za nauku i umjetnost na osnovu javno raspisanog konkursa. Cilj stipendije je poticanje istraživanja iz oblasti humanističkih nauka i umjetnosti – projekata koji se nalaze u poodmakloj fazi realizacije kao što su doktorska i postdoktorska istraživanja, objavljivanje novih naučnih rezultata, realizacija umjetničkog projekta i slično.

Na konkurs za stipendiju Revizor mogu se prijaviti svi kandidati i kandidatkinje čiji projekat se tiče realizacije finalnih aktivnosti iz naučne oblasti humanističkih nauka i umjetnosti na bilo kojoj akademskoj instituciji u svijetu, kao što su finaliziranje istraživanja u svrhu objavljivanja naučnih radova, finansiranje njihovog objavljivanja, finansiranje izdavačkih projekata, umjetnička istraživanja, umjetnički rad u studiju, realizacija izložbi i slično.

Rok za dostavljanje aplikacija je 28.02.2018. godine. Aplikanti će putem elektronske pošte biti obavješteni o rezultatima najkasnije 30 dana od zatvaranja konkursa.

 

Više informacija, kao i aplikacioni obrazac,  možete pronaći na linku: http://www.revizor.co/stipendije/